Cenník

Pre lepšie zvládanie učiva, pravidelnosť a napredovanie, odporúčame zo skúseností dve hodiny týždenne.

Rozvrh je na 15 týždňov od 18.9. 2023 a od 5.2.2024, týka sa najmä skupinových kurzov.

Individuálne hodiny sú možné aj mimo rozvrh, ale minimálne na 10 vyučovacích hodín.                    Čas je závislý potom od rozvrhu skupinových kurzov.

Iné hodiny mimo rozvrh sú možné po dohode.

Ceny nezahŕňajú učebné materiály. Platba možná na splátky. Platí sa vopred na vopred určenú dobu (semester pre skupiny, min. 10 vyučovacích hodín pre individuálne hodiny).
Skupinové kurzy fungujú na princípe spoločného rozpočtu, tzn. každá hodina, ktorú skupina absolvuje, sa počíta ako vyčerpaná pre všetkých účastníkov kurzu.

Vernostné zľavy po absolvovaní prvého semestra.

Modelové situácie:
– dvaja študenti po 60 min, dve hodiny týždenne na semester:
10 x 2 x 15 = 300 Eur na každého
– traja študenti po 45 min, jedna hodina tyždenne na semester:
5,5 x 15 = 82,5 Eur

Translate »